sspskateorg

Hvad er SSP?

Det forebyggende samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi.
Formålet med SSP-samarbejdet i Brøndby Kommune er at arbejde generelt forebyggende ved at styrke det sociale netværk samt modvirke kriminel og anden uhensigtsmæssig adfærd blandt børn og unge. I disse år satses der i Brøndbys SSP-samarbejde på emner som misbrug - kriminalitet - mobning - uheldige gruppedannelser - hærværk - sundhed og trivsel i dagligdagen

Netværksgrupper
I hver af Brøndbys 3 bydele er der etableret et SSP-netværk. Disse SSP-netværk er sammensat af frontmedarbejdere, der handler dels ud fra de prioriterede mål og dels ud fra de aktuelle opgaver i lokalområdet. På hver skole er der desuden ansat en SSP-lærer, som både sikrer information til de øvrige lærere, og som følger de elever, der udviser risikoadfærd.

Akutgruppen
Parallelt med SSP-samarbejdet har Brøndby Kommune etableret en akutgruppe bestående af den faglige leder af Børne og familie afdelingen, repræsentanter fra Københavns Vestegns Politi og SSP-koordinatoren.

Go to top